Giấy vệ sinh siêu dai-mềm-mịn Vinda (lốc 10 cuộn)

480