Phở bò Cung Đình Hà Nội 68gr (Thùng 30 gói)

1,200